Diagnostiek

Soms is er niet meteen duidelijk wat er met iemand aan de hand is, dan kan het helpend zijn om een uitgebreider psychodiagnostisch onderzoek te doen. Dit onderzoek kan bijvoorbeeld tot doel dienen om gerichtere behandeling in te zetten, echter diagnostisch onderzoek kan ook therapeutisch ingezet worden om tot betere inzichten over en voor jezelf te komen.

Voorbeelden waarom we kunnen denken aan nader onderzoek.


Zijn er aanwijzingen voor autisme?

Wat is iemands intelligentie niveau?

Is er sprake van ADHD?

Hoe zit iemands persoonlijkheid in elkaar, wat zijn sterke en minder sterke kanten?

Zijn er problemen in de persoonlijkheid bijvoorbeeld met emoties en relaties?