Tarieven & Vergoeding

Alle aangeboden psychotherapie is opgenomen in de basisverzekering van de Zorgverzekeringswet. De therapie wordt vanaf 1 januari 2022 maandelijks afgerekend middels Zorgprestaties waarvan de tarieven ieder jaar door de Nationale Zorgautoriteit (Nza) worden vastgesteld. (zie onderstaande tarieventabel).

Ik heb met mijn praktijk (vooralsnog) geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en werk contractvrij. Dit betekent dat u zelf de factuur krijgt en betaald. U kunt de nota indienen bij uw verzekeraar. Met een restitutiepolis krijgt u het tarief volledig van uw verzekeraar vergoed. Bij een naturapolis bedraagt de vergoeding vanuit de zorgverzekeraar normaliter 50% tot 80% van de kosten. In het geval dat u aanvullend verzekerd bent, kunt u in aanmerking komen voor een ruimere vergoeding. Voor iedereen geldt dat voor alle zorg eerst het eigen risico wordt aangesproken. Ik raad u aan om van tevoren bij uw verzekeraar te informeren over de vergoeding die u van hen krijgt als u bij mij in behandeling komt, om vervelende verassingen te voorkomen. Mocht de eigen bijdrage voor u financieel niet haalbaar zijn, dan kunt u met mij in overleg over een passende regeling.

Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts noodzakelijk en dient er sprake te zijn van een diagnose volgens DSM-V die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Uw diagnose wordt tijdens de intake in overleg met u vastgesteld.

De tarieven zijn samengesteld a.d.h.v. de duur van het gesprek en de inhoud van de sessie (diagnostiek of behandeling). De volgende tarieven zijn de meestvoorkomende consulten:

Intakegesprek (gesprek en diagnostiek)
259,01 intake (90 minuten)

Behandeling
Consult 30 minuten 90,36 euro
Consult 45 minuten 128,40 euro
Consult 60 minuten 152,50 euro
Consult 90 minuten 229,30 euro
Consult 120 minuten 337,14 euro

Diagnostiek
Consult 30 minuten 108,04euro
Consult 45 minuten 151,07euro
Consult 60 minuten 173,40 euro
Consult 90 minuten 259,01 euro
Consult 120 minuten 373,08 euro

Deze tarieven zijn gebaseerd op berekeningen van de NZA voor het nieuwe Zorgprestatiemodel.

Let op: wij werken zonder contract met zorgverzekeraars en via restitutienota’s.

No Show

Als u niet in de gelegenheid bent om naar de afspraak te komen, verzoek ik u de afspraak zo tijdig mogelijk af te zeggen, zodat iemand anders de gelegenheid kan krijgen voor een afspraak op het vrijgekomen tijdstip. Als een afspraak 24 uur voorafgaand aan de afspraak telefonisch, per voicemail, sms of e-mail wordt afgezegd, brengen wij geen kosten in rekening.

Zeg je de afspraak niet op tijd af?

Dan wordt 40 euro in rekening gebracht.

Ben je zonder afmelding niet aanwezig?

Dan wordt 75 euro in rekening gebracht.