Kwaliteit

Om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen ben ik lid van diverse beroepsverenigingen. Binnen de beroepsvereniging vindt er visitatie plaats. En binnen Eliagg houden we elkaar en de behandelingen scherp door op regelmatige basis intervisie te volgen en vindt er multidisciplinair overleg (MDO) plaats . Ook volg ik regelmatig bijscholingen. Daarnaast heb ik een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat u hieronder kunt lezen.

Beroepsverenigingen:
Eliagg
LVVP
NIP

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ